• GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY


  Lĩnh vực kinh doanh :
   Kho sát địa chất, địa hình phục vụ công tác thiết kế.
   Thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng.
   Thẩm định, đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng.
   Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, điện.
    Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất.
    Kiểm định chất lượng vật liệu và công trình xây dựng
   Trang trí nội ngoại thất
    Đầu tư xây dựng phát triển nhà, Kinh doanh nhà Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp theo hình thức chìa khoá trao tay
   Tư vấn thiết kế giao thông
   Tư vấn thiết kế xây lắp điện; thiết kế điện chiếu sáng công cộng
    Thiết kế đường dây điện và trạm biến áp đến 35KV
   Tư vấn đầu tư xây dựng điện đến 35KV: lập dự án, đấu thầu, giám sát, thi công.

Khen thưởng

 
 
NămCấp khen thưởngThành tích
1997 - Giấy khen - Quận uỷ HB
- Cờ thi đua - Sở Xây dựng
- Công tác xây dựng đng năm 1997
- Đơn vị thi đua xuất sắc năm 1997
1998 Bằng khen - Liên đoàn Lao động thành phố Thành tích tổ chức thực hiện phong trào thi đua về trước kế hoạch năm 1998
1999 - Giấy khen - Quận uỷ HB
- Bằng khen - UBND thành phố
- Đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 1999
- Thành tích hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sn xuất kinh doanh năm 1999
2000 - Giấy khen - Quận uỷ HB
- Bằng khen - UBND thành phố
- Đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2000
- Thành tích hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sn xuất kinh doanh năm 2000
2001 - Giấy khen - Quận uỷ HB
- Bằng khen - UBND thành phố
- Đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2001
- Thành tích hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sn xuất kinh doanh năm 2001
2002

- Giấy khen - Quận uỷ HB
- Giấy khen Quận uỷ HB
- Bằng khen - Bộ Xây dựng
- Bằng khen - Chính phủs

- Đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh
- Thực hiện xuất sắc công tác thi đua năm 1998-2002
- Thành tích hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2002
- Thành tích hoàn thành nhiệm vụ KT-XH năm 2000-2002
2003 - Giấy khen - Quận uỷ HB
- Bằng khen - Bộ Xây dựng
- Đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2003
- Thành tích hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sn xuất kinh doanh năm 2003

Dữ liệu đang được cập nhật...