• GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY


  Lĩnh vực kinh doanh :
   Kho sát địa chất, địa hình phục vụ công tác thiết kế.
   Thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng.
   Thẩm định, đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng.
   Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, điện.
    Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất.
    Kiểm định chất lượng vật liệu và công trình xây dựng
   Trang trí nội ngoại thất
    Đầu tư xây dựng phát triển nhà, Kinh doanh nhà Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp theo hình thức chìa khoá trao tay
   Tư vấn thiết kế giao thông
   Tư vấn thiết kế xây lắp điện; thiết kế điện chiếu sáng công cộng
    Thiết kế đường dây điện và trạm biến áp đến 35KV
   Tư vấn đầu tư xây dựng điện đến 35KV: lập dự án, đấu thầu, giám sát, thi công.

Sản phẩm

1- Địa điểm: phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh hữu hạn Hải Thành. 
3. Đối tác nước ngoài liên doanh: Công ty YUEJIAO Ltd., Hồng Kông
3- Thời gian thực hiện: 1992
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị góp vốn liên doanh và tham gia quản trị dự án. vốn đầu tư của thành phố


1- Địa điểm: 110 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giày Phúc An.
3. Đối tác nước ngoài : Trung Quốc.
3- Thời gian thực hiện: 2003-2004
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị tư vấn giám sát chất lượng công trình . 


1- Địa điểm: phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh Total Lubricant Hải Phòng.
3. Đối tác nước ngoài : Tập đoàn Total , Pháp.
4- Thời gian thực hiện: 2000


1- Địa điểm: phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh Total Gas Hải Phòng.
3. Đối tác nước ngoài : Tập đoàn Total Gas, Pháp.
4- Thời gian thực hiện: 1998-1999


1- Địa điểm: phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngôi Sao. 
3- Thời gian thực hiện: 2/2001. 
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị tư vấn thiết kế và quản trị xây lắp.
5- Giới thiệu công trình:


1- Địa điểm: phường Đông Hải, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Công ty Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng. 
3- Thời gian thực hiện: 2002. 
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị tổng thầu tư vấn thiết kế và thi công xây lắp .


1- Địa điểm: phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên cơ khí Duyên Hải. 
3- Thời gian thực hiện: 2 / 2003 - 5 / 2003
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị tổng thầu tư vấn đầu tư xây dựng: lập dự án đầu tư, thiết kế thi công, 


1- Địa điểm: phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Công ty Gia công thép VINANIC. 
3- Thời gian thực hiện: 2000
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị tổng thầu tư vấn đầu thiết kế và thi công xây lắp...


1- Địa điểm: Lạch tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án công trình công cộng.
3- Thời gian xây dựng: 1995
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng đã đạt 2 giải nhì về kiến trúc( không có giải nhất) và tham gia với tư cách là đơn vị Tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng. 
5- Giới thiệu công trình:


1- Địa điểm: Lạch Tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án công trình công cộng.
3- Thời gian xây dựng: 1998
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hi Phòng tham gia với tư cách là đơn vị Tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng. 


1- Địa điểm: Lạch tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Sở Thể dục thể thao.
3- Thời gian xây dựng: 2003-2004
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn hồ sơ mời thầu và tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng. 


1- Địa điểm: số 783, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Cục tần số vô tuyến điện Hải Phòng.
3- Thời gian xây dựng: 2003
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị tư vấn: Lập dự án đầu tư xây dựng, Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.