• GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY


  Lĩnh vực kinh doanh :
   Kho sát địa chất, địa hình phục vụ công tác thiết kế.
   Thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng.
   Thẩm định, đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng.
   Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, điện.
    Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất.
    Kiểm định chất lượng vật liệu và công trình xây dựng
   Trang trí nội ngoại thất
    Đầu tư xây dựng phát triển nhà, Kinh doanh nhà Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp theo hình thức chìa khoá trao tay
   Tư vấn thiết kế giao thông
   Tư vấn thiết kế xây lắp điện; thiết kế điện chiếu sáng công cộng
    Thiết kế đường dây điện và trạm biến áp đến 35KV
   Tư vấn đầu tư xây dựng điện đến 35KV: lập dự án, đấu thầu, giám sát, thi công.

Công trình công cộng

1- Địa điểm: Lạch tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án công trình công cộng.
3- Thời gian xây dựng: 1995
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng đã đạt 2 giải nhì về kiến trúc( không có giải nhất) và tham gia với tư cách là đơn vị Tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng. 
5- Giới thiệu công trình:


1- Địa điểm: Lạch Tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án công trình công cộng.
3- Thời gian xây dựng: 1998
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hi Phòng tham gia với tư cách là đơn vị Tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng. 


1- Địa điểm: Lạch tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Sở Thể dục thể thao.
3- Thời gian xây dựng: 2003-2004
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn hồ sơ mời thầu và tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng.