• GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY


    Lĩnh vực kinh doanh :
     Kho sát địa chất, địa hình phục vụ công tác thiết kế.
     Thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng.
     Thẩm định, đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng.
     Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, điện.
      Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất.
      Kiểm định chất lượng vật liệu và công trình xây dựng
     Trang trí nội ngoại thất
      Đầu tư xây dựng phát triển nhà, Kinh doanh nhà Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp theo hình thức chìa khoá trao tay
     Tư vấn thiết kế giao thông
     Tư vấn thiết kế xây lắp điện; thiết kế điện chiếu sáng công cộng
      Thiết kế đường dây điện và trạm biến áp đến 35KV
     Tư vấn đầu tư xây dựng điện đến 35KV: lập dự án, đấu thầu, giám sát, thi công.

Công trình Nhà văn hóa Thanh niên


Thông tin sản phẩm

  

1- Địa điểm: Lạch Tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án công trình công cộng.
3- Thời gian xây dựng: 1998
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hi Phòng tham gia với tư cách là đơn vị Tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng. 
5- Giới thiệu công trình:

  • Đây là nhà thi đấu đa năng kết hợp hoạt động biểu diễn.
  • Sức chứa của nhà thi đấu là 2000 chỗ ngồi.