• GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY


  Lĩnh vực kinh doanh :
   Kho sát địa chất, địa hình phục vụ công tác thiết kế.
   Thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng.
   Thẩm định, đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng.
   Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, điện.
    Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất.
    Kiểm định chất lượng vật liệu và công trình xây dựng
   Trang trí nội ngoại thất
    Đầu tư xây dựng phát triển nhà, Kinh doanh nhà Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp theo hình thức chìa khoá trao tay
   Tư vấn thiết kế giao thông
   Tư vấn thiết kế xây lắp điện; thiết kế điện chiếu sáng công cộng
    Thiết kế đường dây điện và trạm biến áp đến 35KV
   Tư vấn đầu tư xây dựng điện đến 35KV: lập dự án, đấu thầu, giám sát, thi công.

Công trình dân dụng

1- Địa điểm: số 783, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Cục tần số vô tuyến điện Hải Phòng.
3- Thời gian xây dựng: 2003
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị tư vấn: Lập dự án đầu tư xây dựng, Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán. 


1- Địa điểm: phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Cục Hải quan Hải Phòng.
3- Thời gian xây dựng: 2003-2004
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là Chủ nhiệm điều hành dự án; Lập dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán và Tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng. 


1- Địa điểm: số 6 đường Máy Tơ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. 
2- Thời gian xây dựng: 2003 - 2004.
3- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị đầu tư xây dựng phát triển nhà để bán theo cơ chế kinh doanh. 
4- Giới thiệu công trình: Khu nhà ở ghép khối và biêt thự 3 - 5 tầng.


1- Địa điểm: số 22 đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. 
2- Thời gian xây dựng: 1994.
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là đơn vị nhận uỷ thác vốn đầu tư xây dựng phát triển nhà. 
5- Giới thiệu công trình: Khu nhà ở ghép khối 3 - 5 tầng cho cán bộ công nhân viên Công ty Kim khí Hải Phòng.


1- Địa điểm: số 275, đường Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. 
2- Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên Môi trường.
3- Thời gian thực hiện: 2004
4- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hải Phòng tham gia với tư cách là Chủ nhiệm điều hành dự án; Lập dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán.